Disclaimer

Disclaimer voor www.rebomusic.nl

Rebo BV KvK 32137684, hierna te noemen, verleent U hierbij toegang tot www.rebomusic.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Rebo BV behoudt zich daar het recht voo op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan U een mededeling hierover te doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

 

Beperkte aansprakelijkheid

 

Rebo BV spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.

Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rebo BV

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type-en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Gekochte drums en/of cymbals en met name gebruikte worden niet terug genomen op basis van dat het iemand zijn geluid of smaak niet is.

Als er sprake is van een aantoonbaar productdeficit is dit wel het geval.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rebo BV

De inhoud van de website is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen